قیطان دوزی

564

چرخ خیاطی جهت دوخت نوار یا قیطان که موجب افزایش زیبایی و کار هنری بر روی پارچه و لباس میشود

مجید امین
مجید امین 1 دنبال کننده