آموزش طراحی در مهرسازی

13,317
برای ساخت مهر، احتیاج به یادگیری دو نرم افزار كورل و فتوشاپ ، حداقل درحد مبتدی می باشید.مهمترین نرم افزار طراحی درساخت مهر، كورل است . اما درمواقعی برای شما فایل هایی ارسال می شود ، كه توسط فتوشاپ طراحی شده و ازشما درخواست ساخت مهرمی كنند ، اگرفتوشاپ را بلد نباشید نمی توانید طراح های فوق را ویرایش وتبدیل به مهركنید.2-88930281 رضا تهرانی www.mohrefori.com
رضا تهرانی 67 دنبال کننده
pixel