سخنرانی دیروز حسن روحانی در سازمان ملل

1,433

حسن روحانی دیروز در مجمع سازمان ملل چه گفت؟ حسن روحانی دیروز در صحن سازمان ملل حضور یافت و پیرامون مسائل مختلفی سخن گفت. در ادامه مطلب شما می توانید فیلم سخنرانی دیروز حسن روحانی در مجمع سازمان ملل را تماشا کنید.

فمنوم
فمنوم 19 دنبال کننده