جزئیات تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی

593

جزئیات تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی از زبان سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.1 هزار دنبال کننده