آموزش اکسل مقدماتی-مراجعه به آخرین سطر و ستون

1,299
آموزش اکسل مقدماتی-مراجعه به آخرین سطر و ستون #excel مدرس و مشاور: علی رحمتی توکل 560 33 23 0912 سایت: www.alirahmatitavakol.ir سایت: www.rahtapm.com کانال تلگرام آموزش مدیریت پروژه و اکسل کاربردی: https://t.me/project_management_standards
علی 77 دنبال کننده
pixel