گزارش خبری صدا و سیما | آموزش مجازی خط تحریری

3,508

باتوجه به روند خوب آموزش مجازی خط تحریری برای اولین بار و با روش آموزشگاه خط و قلم , گزارش خبری از سوی صدا و سیمای استان قزوین ( پاییتخت خوشنویسی ایران ) تهیه و پخش شد که می توانید مشاهده نمائید . khatoghalam.com

خط و قلم
خط و قلم 497 دنبال کننده