بخش عملی کارگاه توانبخشی اختلالات طیف اتیسم

2,056
2,056 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب (مغز و شناخت) دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی
pixel