دعای ندبه روضه حاج دلشاد خیمه گاه حسینی 30 فروردین 98

152

دعای ندبه با نوای حاج مجید دلشاد در خیمه گاه حسینی 30 فروردین 98 -این برنامه در کربلای معلی هر روز های جمعه بعد از نماز صبح در خیمه گاه حسینی برگزار می شود .