بخش اول از سخنان آیت الله ابطحی قبل از خواندن دعای عرفه

1,177

بخش اول از سخنان ارزشمند آیت الله سید حسن ابطحی قبل از خواندن دعای عرفه در سال ۱۴۲۶ قمری مصادف با ۱۹ دی ۱۳۸۴ شمسی در جمکران