برآورده کردن آرزو قنبر توسط امام علی مرحوم مشایخی و محمد رضایی تعزیه ۷۵ قودجان

628

اشعار فوق العاده زیبا در مدح امام علی (ع) با اجرا و نوای گرم استاد حاج محمد رضایی در تعزیه شهادت حضرت امام حسین علیه السّلام سال 1373 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان قسمت اول فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است.