ویدیو وبینار IOT معرفی IIoT اینترنت اشیا در صنعت

312

اینترنت اشیا یک مفهوم بسیار مهمی است و اکثر افرادی تعریف‌های متفاوتی از آن ارایه می‌دهند. در این ویدیو که بخشی از وبینار IoT می‌باشد، اروند طباطبایی در خصوص شاخه IIoT یا همان اینترنت اشیا در صنعت صحبت می‌کند. یکی از چالشی ترین بخش‌های پیاده سازی IoT اینترنت اشیا است.

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده