پیش به سوی تراستک ۲۰۱۷

33

ویداد بین المللی تراستک ۲۰۱۷ است از ۲۸ تا ۳۰ نوامبر یعنی ۷ تا ۹ آذرماه، در کاخ جشنواره شهر کن برگزار می شود. از سال گذشته و بعد از تغییر نام این رویداد از کارتس به تراستک، قرارها هم بر این شد که این برنامه سه روزه از پاریس به کن کوچ کند و به مدت ۵ سال در این شهر توریستی برگزار شود؛ شهری که شاید این روزها آب وهوای مناسبی برای سفر نداشته باشد اما نمایشگاه ارزش توجه دارد.

راه پرداخت
راه پرداخت 458 دنبال کننده