اتوسرویس کرملو اولین اتوسرویس مجهز به آینه هوشمند اتوسرویس در قم

128
اتوسرویس بسیار شیک با خدمات فنی مختلف مثل تعویض روغنی،خدمات آپاراتی به انواع خودرو ها.مفتخریم از اینکه نرم افزارمدیریت اتوسرویس روانکار درراستای مشتری مداری این اتوسرویس مفیدواقع شده.با راه اندازی این نرم افزاردراین اتوسرویس دیگه نیازی به خرید دفترچه سرویس نیست چون کارت سرویس از طریق پیامک برای مشتری ارسال میشه . همچنین موعد سرویس بعدی مشتری از طریق پیامک یادآوری سرویس برای ایشان ارسال می گردد که خیال مشتری را بابت تعویض به موقع مشتری برطرف می کنه .وکلی قابلیت دیگه از جمله آینه هوشمند اتوسرویس که بی نظیره
pixel