رشید مظاهری : حریف رو نباید دست کم بگیریم| خوشحالم این لباس را بر تن دارم

130
صحبت های رشید مظاهری در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با کامبوج
لحظه 916 دنبال کننده
pixel