ستاره ساز - قسمت 24

6,308

قسمت بیست و چهارم ستاره ساز - سه شنبه 24 اردیبهشت 98 چالش بین تیم ها -از هر تیم دو بازیکن در این چالش ها شرکت می کنند تا در نهایت 2 نفر از دور مسابقات خارج شوند.

ستاره ساز
ستاره ساز 172 دنبال کننده