ایران به چند وی سی نیاز دارد!؟

606

در این مصاحبه که در الکام استارز ضبط شده است، ناصر غانم زاده درباره ی فرمت و ساختار استاندارد شرکت های سرمایه گذاری جسورانه (VC Firm) و اینکه در اکوسیستم های استارتاپی ایران دست کم به ۴۰ شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر فعال نیاز داریم صحبت می کند، همینطور در مورد زیرساخت های لازم برای راه اندازی آن ها.

مینا

مینا

1 سال پیش
عالی بود. خرد و امید و سرمایه کافی اولیه را با هم در زمان مناسب داشته باشیم