افسون ناممکن | داستان های فارسی | Persian Fairy Tales

4,075
سعید کفایتی
سعید کفایتی 1 هزاردنبال‌ کننده

► سهبچه خوک - Three Little Pigs in Persian : https://youtu.be/NxPm72BKT9g ► سفید برفی و هفت کوتوله - Snow White and the Seven Dwarfs in Persian : https://youtu.be/BykmpO406Mg ► پری دریایی کوچولو - Little Mermaid in Persian : https://youtu.be/Zcj_B-zVeok ► زشت و زیبا - Beauty and the Beast in Persian : https://youtu.be/C91xt0EpAfA ► سیندرلا - Cinderella in Persian : https://youtu.be/2mE_-1g2NwM ► افسانه ای کمی هود

سعید کفایتی
سعید کفایتی 1 هزار دنبال کننده