کنایه محمدرضا احمدی به فدراسیون فوتبال

98

انتقاد مجری تلویزیونی از تبعیض بین فدراسیون ها و عملکرد ضعیف فدراسیون فوتبال

کلاکت اسپرت 11 هزار دنبال کننده
pixel