نمایشگاه تلکام از دریچه دوربین فیروزه ای همراه اول (3)

133

لحظه های همراه اولی ها در نمایشگاه تلکام 2017 اینجوری میگذره؛ تجربه هایی پُر از تکنولوژی، سرعت و هیجان.

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده