HARMONICEVOKUTION

431

زندگی تلاطم بین دو سکوت است. زیباست، سخت است، رشد می کند، اوج می گیرد و سپس دوباره به سکوت برمی گردد. فقط همراهی ها مانند هارمونی های موسیقی است که زندگی را ارزش زندگی کردن می بخشد. این قطعه را به شهلا یزدانی عزیز تقدیم می کنم. بنفش Life is but the motion between two rests. It’s beautiful and hard; it evolves, grows, peaks and then returns to silence. Only togetherness and company, as musical

گروه بنفش
گروه بنفش 10 دنبال کننده