مردی که به صدها زوج جهیزیه اهداء کرد

490

مرد محترمی که نه میلیاردر بود نه مدیری بود نه مسئولیتی داشت اما توانسته به 7000 زوج جهیزیه بدهد

pixel