ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

استاندارد دایرکتوری در لینوکس FHS

0
استاندارد دایرکتوری در تمام لینوکسها FHS
pixel