آیا با روش های قدیمی میشود رای آورد؟!

20,906
چگونه در انتخابات رای بیاوریم؟ آیا روش های قدیمی جواب میدهد؟
بنیاد میر 480 دنبال کننده
pixel