آیا با روش های قدیمی میشود رای آورد؟!

20,878
بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال‌ کننده

چگونه در انتخابات رای بیاوریم؟ آیا روش های قدیمی جواب میدهد؟

بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال کننده