کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

186
کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol  شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
pixel