پشت صحنه برنامه گفت و گوی سیاسی|98.05.28| بخش اول

8

پشت صحنه برنامه گفت و گوی سیاسی با موضوع مداخلات آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، با حضور : دکتر جواد منصوری (تحلیل گر مسائل سیاسی) و دکتر حامد فروزان (تحلیل گر مسائل تاریخی ایران)