موشن گرافیک کشک رامک - سعید خراسانی

94
طراحی و ساخت موشن‌ گرافیک کشک رامک - خرداد ماه 1398 - انجام شده در آژانس تبلیغاتی شبکه آفتاب.. انیماتورها: سیاوش بیوک افشاری، سعید لطفی، زهره نویدی، سعید خراسانی
pixel