غرایز مرگبار- اصل و نسب

25

حیوانات مختلف چه رویکردی را برای پرورش فرزندان خود اتخاذ می‌کنند؟ چه عاملی باعث می‌‎شود که برخی گونه‌های جانوری، تولید مثل را به تاخیر بی‌اندازند و برخی دیگر، به طور کامل از انجام آن صرف نظر کنند؟ تمامی این موضوع به مبحث وراثت ژنتیکی مربوط می‌شود.

pixel