IRAN2

2 ماه پیش
واقعا اینا موخ دارن که این آشوب ها ایجاد می کنند

u_6862781

2 ماه پیش
لعنط ب اشوب گران ک انقدر نادان و بدبخت هستن نمیفهمن دست دشمنان ایران درکاره البته اینان خائن وطن فروش هستن من هم یک جوانم ک شغل ندارم ازدواج نکردم پول ندارم ولی جانم برای کشورم میدم.اینهامیخوان ایران مثل سوریه افغان.عراق بشه کورخوندن من ازرهبرعزیزم میخواهم هروطن فروش در راس دولت قرار دارد بزودی برکنار و ب اشدمجازات برسد ب امید ایرانی بهتر و این جوانای کشور را ک گول خوردن ازاد کنن

moslemmcc

2 ماه پیش
یک کلام این کار مردم نیست
pixel