درس سوم تفکر و سواد رسانه ای: پنجگانه سواد رسانه ای

7,308
imlc_ir 158 دنبال‌ کننده
تدریس درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای در آموزش درس سوم به این پرداخته شده که پنجگانه سواد رسانه ای، به عنوان مقدمه ی فصل دوم تا پنجم کتاب تفکر و سواد رسانه ای، چیست و چه ارکانی دارد؟ همچنین از امروز تدریس ها رنگ و بوی المپیادی به خودشون می گیرن و می تونن بهترین منبع آموزشی برای داوطلبین المپیاد سواد رسانه ای باشند.
imlc_ir 158 دنبال کننده
pixel