کارتون آموزش زبان فرانسوی La Garde du Roi Lion

807

کارتون آموزش زبان فرانسوی La Garde du Roi Lion 1DVD “کیون” پسر “سیمبا” گروه دوستانش را که به “ارتش شیر” معروفند , رهبری میکند تا از سرزمین مفتخر محافظت کنند…