ماهی کاردینال نوارباریک: Pristiapogon exostigma

185

ماهی کاردینال نوارباریک (Pristiapogon exostigma)، از خانواده دهان‌لانه‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. غذای این گونه ماهی و بیمهرگان است و تا 12 سانتیمتر رشد میکند. ارزش صید ندارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Pristiapogon-exostigma.html

pixel