نامزدهای اسکار 2018 در بخش بهترین کارگردانی

825
سایت شبکه 76 دنبال‌ کننده

در بخش بهترین کارگردانی در اسکار 2018 پنج نامزد انتخاب شده اند که در این ویدئو معرفی شده اند. این ویدئو اختصاصی سایت "شبکه" است و آدرس اصلی آن بدین صورت است: https://goo.gl/B6znHM

سایت شبکه 76 دنبال کننده
pixel