دربازرسی سازمان تعزیرات،یک شرکت لبنی معروف به علت گرانفروشی جریمه شد

690

در بازرسی سازمان تعزیرات، یک شرکت لبنی معروف به علت گرانفروشی ۶ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان جریمه شد مسئولان این شرکت بعد از جریمه شدن، وقیحانه اعلام کردند قیمت ها را پایین نمی آورند

نامه نیوز
نامه نیوز 938 دنبال کننده