شهر خدا | ماه رسیدگی به مستمندان

293

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه رسانه ای صف منتشر شد. حجت الاسلام مرشدیان در این قسمت به «رسیدگی به مستمندان در ماه رمضان» اشاره می کنند.