مکنده صنعتی، مکنده صنعتی اب و خاک، جاروی کارخانه ها- مکنده ص

381
381 بازدید
اشتراک گذاری
مکنده صنعتی مداوم کار،وکیومی است که برای مکش گرد و خاک وبهداشت مکانهای بزرگ، مناسب میباشد. ازاین مکنده صنعتی توربینی، جهت جاروب کردن کارخانه ها استفاده میشود. 02188921020 www.ebrahimco.com
pixel