برنامه نویسی برای مبتدیان-آموزش برنامه نویسی الگوریتم ALgoritm

403

چگونه در برنامه نویسی پیشرفت کنیم. چگونه میتوان یک برنامه نویس حرفه ای شد؟ برای شروع برنامه نویسی کدام زبان ها را یاد بگیریم؟ - هیلتن گوریتم یکی از راه‌های حل مسئله با روش‌های ریاضی و منطقی است، این روش برای نخستین بار توسط خوارزمی (دانشمند ایرانی) مورد توجه قرار گرفت، در حال حاضر اساس اجرای بسیاری از برنامه‌های کامپیوتری روش خوارزمی است، نام الگوریتم نیز به احترام این دانشمند و از کلمه‌ی الخوارزمی گرفته شده است. دانلود از وبسایت.www.heilton.com