تاثیر طب سوزنی بر سلامت

292

طب سوزنی به طور موفقیت آمیزی بیش از ٢٠٠٠ سال است که در شرق برای درمان بیماری های مختلف استفاده می شود. در این ویدئو با تاثیر طب سوزنی بر سلامت بدن آشنا می شویم.