buying and selling

34

در این درس عالی 10 اصطلاح آمریکایی بسیار کابردی و روزمره به شما آموزش داده میشود. معنی اصطلاحات در کتاب وورک بوک شما ارایه شده است به همرا ه مثال برای هر اصطلاح . جاهای خالی را پرکنید و حسابی این اصطلاحات را تمرین و تکرار کنید. در ادامه مکالمه ای در کتاب وورک شما قرار داده شده است و شما باید با اصطلاحاتی که در این درس مفید و کار آمد یاد گرفته اید آن را تکمیل کرده و با هم کلاسی خود تمرین و تکرار کنید. در مکالمات آمریکایی آشنایی با اصطلاحات و عبارات عامیانه بسیار اهمیت دارد به این دلیل که اینگونه اصطلاحات بس

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده