حجاریان: در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف

156

منبع: بخشی از قسمت سوم مستند «روزهای خرداد» *** نسخهٔ کامل این مستند در همین کانال موجود است.