معرفی بازار اجتماعی باسلام از زبان غرفه دارها

776

«باسلام» یک بازار اجتماعی آنلاین است که در آن هزاران کسب و کار خانگی، روستایی و کارگاهی ایجاد غرفه کرده اند و محصولات اصیل شان را خودشان بدون واسطه به مشتری شان می رسانند.