جلسه 4: آموزش کار با افزونه ها در وردپرس

280

جلسه چهارم از مجموعه جلسات آموزش وردپرس، در مورد آموزش کار با افزونه ها در وردپرس می باشد. در این جلسه آموزشی، ابتدا به معرفی افزونه ها در وردپرس پرداخته می شود. سپس در مورد نصب افزونه آمار بازدیدکنندگان و در انتهای این جلسه آموزشی به بررسی گزینه های افزونه بازدیدکنندگان می پردازیم.جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/tsYhZ را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.