برنامه ریزی منابع سازمانی-شبکه خدمات مالی

708
شرکت سامه آرا 15 دنبال‌ کننده
708 بازدید
اشتراک گذاری
ارتباط نزدیک با بانک بخشی مهم و کلیدی در کسب و کار است. اما تنها یک رابطه ساده با یک بانک وجود ندارد، در حقیقت ممکن است تعداد زیادی بانک در موسسات و سازمانهای مالی باشند. که نیاز است هزینه های آنها تنظیم و نگه داری شود. شبکه خدمات مالی SAP شما را به بانک هایتان مرتبط می سازد، در واقع یک راهکار برای تمامی مبادلات مالی و روابط بانکی شما می باشد.
pixel