گزارش شبکه 2 سیما از پنجمین جشنواره فرهنگی مدارس سلام

734

گزارش برنامه رخداد از ویژه پنجمین جشنواره اسوه حسنه دختران مجموعه مدارس سلام روز شنبه 28 بهمن از شبکه 2 سیما پخش شد.