فشارسنج ها در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع

362
در این ویدئو در مورد فشارسنج ها در سیستم برودتی، تفاوت آن ها با فشارسنج های مرسوم و مفهوم درجه بندی دما بر روی صفحه فشارسنج توضیح داده شده است.
pixel