لنیارد Petzl ABSORBICA Y/ABSORBICA I

323
کوه ویسی 27 دنبال‌ کننده
طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه های میانی وسازه ها • جذب انرژی سقوط از طریق شكافته شدن كوک های ویژه‏ • كیف توری زیپ دار جهت محافظت از جاذب انرژی در مقابل سایش یا آسیب و امكان بازبینی منظم ‏وضعیت آن
کوه ویسی 27 دنبال کننده
pixel