مجموعه ای از بهترین فرار ها در DOTA 2

270

افرادی که طرفدار بازی های MOBA هستند حتما با DOTA 2 آشنایی دارند. و میدانند که در این بازی تعقیب و گریز های زیادی اتفاق میافتد. بعضی از فرار ها موفق هستند و بعضی عواقب بدتری دارند. مجموعه ای از بهترین فرارهای DOTA 2 را خدمت شما ارائه میکنیم.