تمامی گلهای اوبامیانگ در فصل 19-2018

178
ستاره ت.پچی ها از ابتدای فصل 19-2018 تاکنون ده گل زده است. | ما را در basport.ir دنبال کنید.
کلاکت اسپرت 12.4 هزار دنبال کننده
pixel