مرگ 4 نفر در گوبرداری نهاوند ایران رویداد

376

به گزارش ایران رویداد بر اثر گوبرداری غیر اصولی در ساخت و ساز شهرستان نهاوند به دلیل عدم نظارت کافی مهندس ناظر در پروزه 4 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش مرگ 4 نفری که در گودبرداری شهرستان نهاوند ایران رویداد به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی و نیلینگ نکردن گوبرداری اتفاق افتاد