زنگ آموزش 10: آلودگی های زیست محیطی مختل کننده هورمونی

248
ویدیو سخنرانی دکتر اسکندر امیدی نیا درباره "شناخت آلودگی های زیست محیطی مختل کننده سیستم هورمونی و رسالت ما" در روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1397 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست. مدت زمان: 34 دقیقه
pixel