دکتر افشین ملایی : روز اول اجلاس را با ورزش شروع کردیم...

97

صحبت های دکتر افشین ملایی مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی در مورد همایش پیاده روی و انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه همایش پیاده روی در مجموعه ورزشی انقلاب

لحظه 905 دنبال کننده
pixel